HERŞEY İSLAM İİN
  ESMA-UL HUSNA
 

BU (KUR'AN) DOĞRULUĞUNDAN ŞÜPHE OLMAYAN BİR KİTAPTIR. 

ALLAH'A KARŞI GELMEKTEN SAKINANLAR İÇİN BİR HİDAYET REHBERİDİR.

(SURE : BAKARA  AYET : 2 ) 

        

                 ESMA-UL HUSNA                

      (ALLAH'IN (C.C) EN GUZEL ISIMLER ALLAH'INDIR)1-"Hüvallahü'l-lezi La ilahe illa hu""Allah"

 O kendinden başka hiç bir ilah bulunmayan tek bir Allah'tır.
 


2-"Er-Rahman"

Esirgeyici,bütün mahlukatına rahmetiyle muamele eden(dünyada)3-"El-Melik"

Mülkün sahibi,mülk ve saltanatı devamlı olan.
 


4-"Er-Rahim"

Bağışlayıcı,sevdiklerine ve müminlere merhamet eden(ahirette)5-"El-Kuddüs"

Her türlü eksiklik ve ayıplardan münezzeh olan.
 


6-"El-Selam"

Her çeşit afet ve kaderlerden emin olan.
 


7-"El-Mü'min"

Kullarına emniyet veren.Kendinin ve peygamberlerinin dogrulugunu ortaya koyan,kullarına yaptıgı vadinde sadık.
 


8-"El-Müheymin"

Saltanatı hakkında dilediği gibi tasarruf eden,her şeyi gözetip koruyan.9-"El-Aziz"

İzzet sahibi,maglup edilmesi imkansız olan,her şeye galip olan.10-"El-Cabbar"

Azamet ve kudret sahibi,istediğini mutlak yapan,dilediğine muktedir olan.11-"El-Mütekebbir"

Ululuk sahibi,her şeyde ve her hadisede büyüklüğünü gösteren.12-"El-Halik"

Her şeyin varlığını ve gecireceği halleri takdir eden,yaratan,yoktan vareden
büyüklükte eşi olmayan.13-"El-Bari"

Her şeyin aza ve cihazını birbirine uygun yaratan.14-"El-Muvassir"

Tasvir eden ,her şeye bir şekil ve hususiyet veren.15-"El-Gaffar"

Kullarının günahını örten,magfireti çok,günahları bağışlayıcı.16-"El-Kahhar"

Her şeye,her istediğini yapacak surette,galip ve hakim.17-"El-Vahhab"

Çok fazla ihsan eden,çeşit çeşit nimetleri daima bağışlayan.
 


18-"El-Rezzak"

Bütün mahlukatın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan.19-"El-Fettah"

Her türlü müşkülleri açan ve kolaylaştıran,darlıktan kurtaran.
 


20-"El-Alim"

Her şeyi en ince noktasına kadar bilen,ilmi ebedi ve ezeli olan.
 


21-"El-Kabıt"

Dilediğine darlık veren,sıkan,daraltan.
 


22-"El-Basit"

Dilediğine bolluk veren,açan,genişleten.
 


23-"El-Hafıd"

Yukarıdan aşağıya indiren,alçaltan,dereceleri düşüren.
 


24-"El-Rafi"

Yukarı kaldıran,yükselten,dereceleri yükselten.
 


25-"El-Muiz"

İzzet veren,aziz kılan.
 


26-"El-Müzil"

Zillete düşüren,hor ve hakir eden.
 


27-"El-Semi"

Her şeyi işiten,kullarının niyazını kabul eden.
 


28-"El-Basir"

Her şeyi gören.29-"El-Hakem"

Hikmet sahibi olan,yaptığı her işte hikmeti gözeten,hükmeden.
 


30-"El-Adl"

Son derece adaletli olan.
 


31-"El-Latif"

En ince işlerin bütün inceliklerini bilen,lütuf ve ihsan sahibi olan.
 


32-"El-Habir"

Her şeyi iç yüzünden,gizli tarafından haberdar olan.
 


33-"El-Halim"

Yumuşak devranan,hilmi çok olan.

 

34-"El-Azim"

Pek azametli olan,yüce.
 


35-"El-Gafur"

Çok bagışlayan,magfireti çok.
 


36-"El-Şekur"

Kendini rızası için yapılan amelleri daha ziyadesi ile karşilayan.
 


37-"El-Aliyy"

Çok yüce.
 


38-"El-Kebir"

Pek büyük.
 


39-"El-Hafız"

Yapılan işleri bütün tavsilatıyla hıfzeden,her şeyi afad ve beladan koruyan.
 


40-"El-Mukit"

Bilen,tayin eden.Her yaradılmışın rızkını veren.41-"El-Hasib"

Herkesin hayatı boyunca yaptıklarının bütün teferruatıyla hesabını iyi bilen.
Mahlukatına kafi olan.
 


42-"El-Celil"

Azamet sahibi olan,ululuk sahibi olan.
 


43-"El-Kerim"

Çok ikram ediçi,kerimi olan.
 


44-"El-Rakib"

Bütün varlıklar ve bütün işler murakabesi altında bulunan.
 


45-"El-Mucid"

Kendine yalvaranların isteklerini veren,duaları kabul eden.
 


46-"El-Vasi"

Lütfu bol olan.
 


47-"El-Hakim"

Emirleri,kelamı ve bütün işleri hikmetli,hikmet sahibi olan.
 


48-"El-Vehud"

İyi kullarını seven,rızasına indiren ve sevilmeye layık olan.
 


49-"El-Mecid"

Şanı,şerefi çok üstün olan.
 


50-"El-Bais"

Ölüleri dirilten ,kabirlerden çıkaran.
 


51-"El-Şehid"

Her zaman ve her yerde hazır ve nazır olan.
 


52-"El-Hakk"

Vacib'ul vücut olan,varlıgı hiç degişmeden duran.
 


53-"El-Vekil"

Tevekkül sahiplerinin işini düzeltip onlardan daha iyi temin eden.
 


54-"El-Kaviyy"

Pek kuvvetli.
 


55-"El-Metin"

Pek güclü.
 


56-"El-Veliyy"

Seckin kullarının dostu.
 


57-"El-Hamid"

Ancak kendine hamd edilen,bütün varlığın diliyle övülen.
 


58-"El-Muhsin"

Namütanahi de olsa,bir bir herşeyin sayısını bilen.
 


59-"El-Mubdi"

Mahlukatı maddesiz ve örneksiz olarak baştan yaratan.
 


60-"El-Muid"

Yaradılmışları yok ettikten sonra tekrar yaratan.
 


61-"El-Muhyi"

İhya eden,dirilten,can bağışlayan,saglık veren.
 


62-"El-Mümit"

Canlı,bir mahlukatın ölümünü yaratan,öldüren.
 


63-"El-Hayy"

Diri,tam ve mükemmel manasıyla hayat sahibi.
 


64-"El-Kayyum"

Yarattıklarının işini çeviren her işleneni bilen,evveli olmayan.
 


65-"El-Vacid"

istediğini,istediği vakit bulan.
 


66-"El-Macid"

Kadri ve şanı büyük,kerem ve müsemahası bol.

 

67-"El-Vahid"

Tek.Zatında,sıfatlarında,isimlerinde,efailinde ortağı ve benzeri olmayan.
 


68-"El-Samed"

Her şey O na muhtac,fakat O hiç birşeye muhtac degil.
 


69-"El-Kadir"

istediğini,istediği gibi yaratmaya muktedir olan.
 


70-"El-Mukdedir"

kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde dilediği gibi tasarruf eden.
 


71-"El-Mukaddim"

İstediğini öne getiren,öne alan.
 


72-"El-Muahhir"

İstediğini geri koyan,arkaya bırakan.
 


73-"El-Evvel"

Her şeyden önce var olan.
 


74-"El-Ahir"

Her şey helek olduktan sonra geri kalan.
 


75-"El-Zahir"

Varlığı sayısız delillerle açık olan.
 


76-"El-Batın"

Akılların idrak edemeyecegi yüce azabı gizli olan.
 


77-"El-Vali"

Bu muazzam kainatı ve bütün hadisatı tek başina idare eden.
 


78-"El-Müteali"

Aklın mümkün gördüğü her şeyden,her halden pek yüce olan.
 


79-"El-Berr"

Kullarına iyilik ve ihsanı,nimetleri bol olan.
 


80-"El-Tevvab"

Tevbeleri kabul edip günahları bağışlayan.
 


81-"El-Muntekım"

Günahkarlara,adaletiyle,müstahak oldukları cezayı veren.
 


82-"El-Afüvv"

Affeden,magfiret eden.
 


83-"El-Rauf"

Merhamet edici.pek şefkatli.
 


84-"Malik'ül-Mülk"

Mülkün ebedi ezeli sahibi.
 


85-"Zülcelali ve'l-İkram"

Hem azamet sahibi,hem fazlu kerem sahibi.
 


86-"El-Muksit"

Hükmünde ve ef alinde adaletli olan.
 


87-"El-Cami"

İstediğini istedigi zaman istediği yerde toplayan.
 


88-"El-Ganiyy"

Çok zengin,hiç birşeye muhtac olmayan.
 


89-"El-Mugni"

Diledigine zenginlik veren müstagni kılan.
 


90-
"El-Mani"

Bazı şeylerin meydana gelmesine müsade etmeyen,engelleyen.
 


91-"El-Darr"

Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan,hüsrana ugratan.
 


92-"El-Nafi"

Hayır ve menfaat verecek şeyleri yaratan,faydalandıran.
 


93-"El-Nur"

Alemleri nurlandıran,diledigine nur eden,nur olan.
 


94-"El-Hadi"

Hidayete kavuşturan,kulunu hayırla muvaffak kılan.
 


95-"El-Bedi"

Örneksiz,misalsiz,acaip ve hayret verici alemler yaratan.
 


96-"El-Baki"

Varlıgının sonu bulunmayan,ebedi olan.
 


97-"El-Varis"

Varlığı devam eden,servetlerin hakiki sahibi.
 


98-"El-Raşit"

Bütün alemleri dosdogru bir nizam ve hikmetle akıbetine ulaştıran.
 


99-"Es-Sabur"

Çok sabırlı olan,isyankarlardan acele intikam almayan.

 

       
 
  BUGÜN 83605 ziyaretçikişi burdaydı! Copyright © 2008 Tüm Hakları Saklıdır. KADİR ALKAN  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=