HERŞEY İSLAM İİN
  NAMAZ KILARKEN OKUNACAK SURE VE DUALAR
 

NAMAZDA KILARKEN OKUNACAK

SURE VE DUALAR

     
         
Fatiha Suresi   Fil Suresi   Kureyş Suresi
Okunuşu:   Okunuşu:   Okunuşu:
Bismillâhirrahmânirrâhîm.
Elhamdülillâhi rabbil âlemîn. Errahmânirrahîm. Mâliki yevmiddîn. İyyâke na'büdü ve iyyâke nesteîn. İhdina's-sırâtel müstekîm. Sırâtel-lezîne en-amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim Veleddâlîn(âmin)
  Bismillâhirrahmânirrâhîm.
Elemtere keyfe feale rabbuke bieshâbifîl elem yecal keydehüm fî tadlîl. Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl. Termîhim Bihicâretin min siccîl. Fecealehüm ke asfin me'kûl.
  Bismillâhirrahmânirrâhîm.
Li îlâfi kureyşin îlâfihim rihleteşşitâi vessayf. Felya'büdü rabbe hâze'lbeyt. Ellezî etamenhüm min cûin ve âmenehüm min havf.
         
Türkçe Anlamı:   Türkçe Anlamı:   Türkçe Anlamı:
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla..
Hamd, Alemlerin Rabbi, Rahman,Rahim, din gününün hakimi Allah'a maahsustur. Yalnız sana kulluk ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, nimete erdirdiğin kimselerin yoluna ulaştır. Gazabına uğrayanların ve sapanların değil...
  Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla.
Rabbi'nin, fil sahiplerini ne hale getirdiğini görmedin mi? Onların tuzaklarını boşa çıkarmadımı? Onların üzerine damgalanmış taşlar atan ebabil kuşlarını gönderdi. Onları yenilmiş ekin gibi yaptı.
  Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla.
Kureyş'in güvenirliğinden dolayı. Onların kış ve yaz yolculuklarının güvenirliğinden dolayı. Bu Beyt/Kâbe'nin Rabbi'ne kulluk etsinler. Onları açlıktan doyuran ve korkularından emin kılana.
         
For English:   For English:   For English:
1 In the name of Allah Most Gracious Most Merciful. 2. Praise be to Allah the Cherisher Sustainer of the World. 3. Most Gracius Most Merciful. 4. Master of the Day of Judgment. 5. Thee do we Worschip and Thine aid we seek. 6. Show us the straıght way. 7. The way of those on whom Thou hast bestowed The Grace Those  Whose ( pertion) is not wrath and who go not astray.   1. Seest thou not now thy Lord dealt with the Compainions of the Elephant? 2. Did He not make their treacherous plan go astray? 3. And He sent against them flights of Birds. 4. Striking them with stones of baked clay. 5. Then did He make them like an empty field of stalks and straw ( of which the corn) has been eaten up.   1.For the covenants ( of Securıty and safeguard enjoyed) by the Quraish. 2 Their covanants (covering) Jouneys by winter and summer.3 . Let them adore the Lord of this House. 4. Who provides them with food against hunger and with security against fear (of denger).
     
     
       
Maûn Suresi   Kevser Suresi   Kâfirun Suresi  
Okunuşu:   Okunuşu:   Okunuşu:  
Era eytellezî yükezzibü biddîn. Fezâlikellezî, yedu'ulyetîm ve lâ yehuddu alâ ta'âmilmiskîn. Feveylün lilmusallîn. Ellezîne hüm an salâtihim sâhûn. El-lezîne hüm yürâûne. Ve yemne'ûnelmâûn.   Bismillâhirrahmânirrâhîm.
İnnâ a'taynâkel kevser. Fesalli lirabbike venhar. İnne şânieke hüvel-ebter.
  Bismillâhirrahmânirrâhîm.
Kul yâ eyyühelkâfirûne, Lâ a'büdü mâ ta'büdun velâentüm âbidûne mâ a'büd. Vela ene mâabedtüm. Velâentüm âbidûne mâabüd Leküm dînüküm ve liyedîn.
 
           
Türkçe Anlamı:   Türkçe Anlamı:   Türkçe Anlamı:  
Gördün mü o, dîne (ceza gününe ve âhirete) inanmayani? Iste hak dîne ve ceza gününe inanmayan, o kimsedir ki: Öksüzü itip kakar, çâresizin ve yoksulun yiyecegine dair tesvikte bulunmaz; ne kendisi doyurur, ne de baskalarinin doyurmasi için kayirir. Vay o namaz kilanlarin haline ki, onlar namazlarini geregi gibi ciddî bir vazife olarak yapmazlar. Onlar ki gösteris için yaparlar ve yardimligi sakinirlar (kimseye bir damla sey vermek istemezler.)   Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla.
Biz sana sayısız nimetler verdik. Öyleyse sen de Rabbi'n için namaz kıl kurban kes. Gerçek şuki sana kin besleyen düşmanın soyu kesiktir.
  Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla.
De ki: Ey kafirler! Ben sizin kulluk ettiğinize kulluk etmem. Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edenler değilsiniz. Ben sizin kulluk ettiğinize kulluk edecek değilim. Sizde benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz. Sizin dininiz size benim dinim bana.
 
           
For English:  

For English:

 

For English:

 
1.Seest thou one who denies the judgment ( to come)? 2. Then such is the ( man) who repulses the orphan ( with harshness.)3 . And encourages not the feeding of the indigent. 4: So woe to the worshippers.5. Who are neglectful of their Prayers. 6. Those who ( want but) to be seen (of men). 7 But refuse ( to supply) ( Even) neighborly needs.   1. To thee have We granted the Fount ( Of Abundance). 2. Therefore to thy Lord turn in Prayer and Sacrifice. 3. For he who hateth thee he will be cut off ( from Future Hope.   1. Say: O ye that reject Faith! 2. l worship not that which ye worship. 3. Nor will ye worship that which l worship 4. And I will not worship that which ye have been wont to worship 5. Nor will ye worship that which I worship 6. To you be your Way and to me mine.  
         
   
 
Nasr Suresi   Tebbet Suresi   İhlâs Suresi
Okunuşu:   Okunuşu:   Okunuşu:
Bismillâhirrahmânirrâhîm.
İzâ câe nasrullâhi velfeth. Ve reeytennâse yedhulûne fî dînillâhi afvâca. Fesebbih bihamdi rabbike ves tağfirhü innehü kâne tevâbâ.
  Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebbe. Mâ agnâ anhü mâlühû ve mâ keseb. Seyaslâ nâren zâte leheb. Vemraetühû hammâletelhatab. Fî cîdihâ hablün min mesed.   Bismillâhirrahmânirrâhîm.
Kul hüvâllâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Velem yekün lehu küfüven ehad.
         
Türkçe Anlamı:   Türkçe Anlamı:   Türkçe Anlamı:
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla.
Allah'ın yardımı, zaferi ve fetih geldiği zaman. İnsanların akın akın Allah'ın dinine girdiğini gördüğün zaman. Hemen, hamdederek Rabbini tesbih et, yüceliğini dile getir ve O'ndan bağışlanma dile. Şüphesiz O, çok bağışlayıcıdır.
  Ebû Leheb'in iki eli kurudu, kendisi de (helâk oldu!). Ne mali fayda verdi ona, ne de kazandigi. O, (dünyada benzeri görülmemis) bir alevli atese yaslanacak. Gerdaninda hurma liflerinden bükülmüs bir iple odun tasiyan karisi da!   Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla.
De ki: O Allah birdir. Allah sameddir. Baba olmamış ve doğmamıştır. Hiç kimse de O'na denk olamaz.
       
For English:   For English:   For English:
1.When comes the Help of Allah and Victory
2 And thaou dost see the People enter Allah’s religion ın Crowds. 3 Celebrate the Praises of thy Lord and pray for his Forgiveness; for He ıs Oft- Returnıng (Gerace and Mercy)
 
  1 Perish the hands of the Father of Flame! Perish he! 2 No profit to him from all his wealth and all his gains! 3. Burnt soon will he be in a Fire of blazing Flame !
4. His wife shall carry the (crackling ) wood as fuel 5. A twisted rope palm- leaf fibre round her (own) neck!
 
  1. Say :He is Allah the One and Only. 2 Allah the eternal Absolute 3. He begetteth not nor is he begotten 4 . And there is none like unto him.
   

 

 

 

Felâk Suresi   Nâs Suresi
Okunuşu:   Okunuşu:
Bismillâhirrahmânirrâhîm.
Kul eûzü birabbilfelak. min şerrimâ halak. vemin şerri ğazikin izâ ve kab. vemin şerrinneffâsâti fîlukad ve minşerri hâsidin izâ hased.
  Bismillâhirrahmânirrâhîm.
Kul eûzü birabbinnâs. Melikinnâs. İlahinnâs Minşerril vesvâsilhannâs. Ellezi yüvesvisü fî sudûrinnâs. Minelcinneti vennâs.
     
Türkçe Anlamı:   Türkçe Anlamı:
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla.
De ki: Mahlukatın Rabbi'ne sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden... Çöktüğü zaman karanlığın şerrinden... Düğümlere üfleyenlerin şarrinden. Haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden.
  Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla.
De ki: İnsanların Rabbi'ne sığınırım. İnsanların melikine. İnsanların ilahına. Sinsi vesvesecinin şerrinden. İnsanların gönüllerine vesvese sokan.. Cinlerden ve insanlardan!
     
For English:   For English:
1.Say l seek refuge with the Lord of the Dawn 2. From the mischief of created things 3.From the mischief of darknees as it overspreads 4. From the mischief of those who prectice secrets Arts 5. And form the mishief of the enviouns one as he practices envy.   1.Say :l seek refuge with the Lord and Cherisher of Mankind 2. The King (or Ruler ) of Mankind 3.The Allah ( or Judge) of Mankind. 4. From the mischief of the Whisperer ( of Evil ) who with draws (after his whisper. 5. (The Same) who whispers into the hearts of Mankind. 6..Among Jinns and among men.
     

DUALAR

Sübhaneke Duası   Ettahiyyatü Duası
Okunuşu:   Okunuşu:
 Sübhâneke Allâhümme ve bihamdike ve tebarekesmüke ve tealâ ceddüke (ve celle senâuke) ve lâ ilâhe ğayrûk.
 
  Ettehiyyâtü lillâhi vesselevâtü vetteyyibâtü esselâmü aleyke eyyühennebiyyü ve rahmetullâhi ve berekâtühu esselâmü aleynâ ve alâ ibadillâhis-sâlihîn. Eşhedü enla ilâhe illâllâh ve eşhedü enne Muhammeden addühû ve Resûlüh.
     
Türkçe Anlamı:   Türkçe Anlamı:
Allah'ım sana hamd ederek seni her türlü noksanlıktan tenzih ederim. Senin adın mübarektir, ve şanın çok yüksektir. Övgün pek azametlidir. Senden başka ibadet edilecek bir ilah yoktur.   Dille, vücutla ve malla yapılan ibadetlerin hepsi Allah içindir. Ey nebi selâm ve Allah'ın rahmet ve bereketleri senin üzerine olsun. Allah'ın selâmı bizim üzerimize ve Allahın salih kulları üzerine olsun. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve resûlüdür.

 
Allahümme Salli Duası   Allahümme Barik Duası
Okunuşu:   Okunuşu:
Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin kemâ salleyte alâ ibrahîme ve alâ âli ibrahîme. İnneke hamidün mecid.   Allâhümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin kemâ bârekte alâ ibrahîme ve alâ âli ibrahîme inneke hamidün mecid.
     
Türkçe Anlamı:   Türkçe Anlamı:
Allah'ım efendimiz Hazret-i Muhammed'in (s.a.v.) şanını yücelt. Muhammed'in alinin de yücelt. Hazret-i İbrahim'in kendisine ve Hazret-i İbrahim'in aline verdiği şeref gibi.   Yine Hazret-i Muhammed'e (s.a.v.) bereket ver. Muhammed'in aline de İbrahim'e ve İbrehimin aline verdiğin bereket gibi. Muhakkak ki sen hamd edilmeye layıksın. Yücelik ve şeref sana mahsustur.
     
Rabbena Duası   Amentü Duası
Okunuşu:   Okunuşu:
Rabbenâ atinâ fiddünya haseneten ve fil âhireti haseneten ve gına azâbennâr
Rabbenağfirli ve livalideyye ve lilmiminîne yevme yegumûl hisâb
  Âmentü billâhi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulihi vel yevmil âhiri ve bil kaderi hayirî ve şerrihî minallâhi Teâlâ vel ba'sü ba'delmevt hakkun. Eşhedü enla ilâhe illâllâh ve eşhedü enne Muhammeden addühû ve Resûlüh.
     
Türkçe Anlamı:   Türkçe Anlamı:
Rabbimiz, bize hem dünyada iyilik ver, hem ahirette iyilik ver, ve bizi ateş (cehennem) azabından koru. Rabbimiz, hesap gününde beni, ana-babamı ve bütün mümüinleri bağışla.   Allah'ın varlığına, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, hayır ve şerrin (iyiliğin ve kötülüğün) Allah'ın taktirine bağlı bulunduğuna, ahiret gününe (öldükten sonra dirilmeye) inandım. Allah'tan başka ilah bulunmadığına, Muhammed (s.a.v)in de O'nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik ederim.
     
Rabbena   Âyet'ül Kürsî
Okunuşu:   Okunuşu:
Rabbenâ âtinâ fid'dünyâ haseneten ve fil'âhireti haseneten ve kinâ azâbennâr.

Rabbenagfirli velivalideyye velil müminine yevme yegumul hisab.

  Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te'huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yesfeu indehû illâ biiznihi. ya'lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bisey'in min ilmihî illâ bimâ sâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hifzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.
     
Türkçe Anlamı:   Türkçe Anlamı:
Ey bizim Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ve güzellik, âhirette de iyilik, güzellik ver ve bizi, ey merhameti çok bol olan Allâh'im, rahmetinle ates azabindan koru.

Ey bizim Rabbimiz! Herkesin hesabina bakildigi gün beni, anami ve babami ve mü'minleri yarliga; günahlarimizi affet.

 

Allah ki ondan baska Tanri yoktur.Diri ve herseyi yonetendir. O'nu ne bir uyuklama, nede bir uyku tutmaz. Goktekilerin ve yerdekilerin hepsi O'nundur. O'nun izni olmadan huzurunda kim sefaat edebilir? Onlarin onlerinde ve arkalarindanda olanı bilir. Onlar O'nun ilminden ancak O'nu diledigi kadar bir sey kavrayabilirler. O'nun tahti gokleri ve yerleri kaplamıstır. Gokleri ve yerleri korumak O'nu yormaz.

O, Yuce ve Buyuktur.

 

     
Kunut Duaları    
Okunuşu:    
Allahümme innâ nesteînüke ve nestagfirüke ve nestehdîke ve nü'minü bike ve netûbü ileyk. Ve netevekkelü aleyke ve nüsnî aleykel-hayra küllehü nesküruke ve lâ nekfüruke ve nahleu ve netrukü men yefcüruk.

Allahümme iyyâke na'büdü ve leke nüsallî ve nescüdü ve ileyke nes'â ve nahfidü nercû rahmeteke ve nahşâ azâbeke inne azâbeke bilküffâri mülhik.

   
     
Türkçe Anlamı:    
Allâh'im: Biz Sen'den yardim isteriz, günahlarimizi örterek bizi rüsvay etmemeni isteriz; râzi oldugun seylere bizi hidâyet etmeni isteriz.
Allâh'im, Sana îman ederiz, tövbe edip Sana döneriz islerimizde Sana dayanir ve Sana güveniriz; Seni överiz, bütün hayirlarin Sen'de oldugunu ikrar ederiz; verdigin bunca nîmetlerden dolayi Sana sükrederiz ve nankörlük yapmayiz.
Sana karsi nankörlük eden fâcirleri birakir ve ondan ayriliriz, onunla olan rabitamizi keseriz.

Allâh'im! Biz ancak Sana ibâdet ve kulluk ederiz, ancak Senin için namaz kilariz ve Sana yalvaririz, yalniz Sana secde eder, yalniz Sana kosar ve Sana yaklastiracak seyleri kazanmaya çalisiriz.
Ibâdetini sevinçle yapariz, rahmetini ve ihsaninin devamini ve çok olmasini dileriz.
Yasak ettiklerini yapamaz ve azabindan korkariz. Süphe yok ki, azabin kâfirlere ulasir.

   

 
  BUGÜN 83605 ziyaretçikişi burdaydı! Copyright © 2008 Tüm Hakları Saklıdır. KADİR ALKAN  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=