HERŞEY İSLAM İİN
  KIYAMET ALAMETLERİ
 
 1. KIYÂMET ALÂMETLERİ

 2. Bugünkü şaşkın hâlleri; eylemişti, Resûl beyân,

 3. Demişti: (Birgün gelecek; garip olur bana uyan. 

 4. Her evde çalgı çalınır; işitilmez olur ezân,

 5. Âlim bulunmaz bir yerde; câhillere kalır meydân!

 6. Mü'minler, olur zavallı; kâfirler sanki Süleymân.

 7. Kadına uyar her erkek; olur evde hâkim, zenân,

 8. Yüksek binâlar yapılır; kelp dişi gibi apartman.

 9. Yolculuk sür'atli olur; uzaklık kalkar aradan.

 10. Âlim diye tanıtılır, dinden haberi olmayan,

 11. Zâlime ikrâm olunur, kurtulmak için belâdan,

 12. Hayâsızlık pek çoğalır, deyyûslara kalır meydân,

 13. İnsanların en alçağı, meclislerde okur fermân. 

 14. Herkes kendin âlim sanır, Müslümana denir nâdan,

 15. Doğru konuşan azalır, yalancı söyler durmadan,

 16. Çok medh edilen kimsede, bir zerre bulunmaz îmân,

 17. Erkekler de kadın gibi, ipek giyer, sıkılmadan. 

 18. Alâmetlerin meşhûru, sarhoş olur, pek çok kesân.

 19. Kadınlar dar libâs giyer, hep açılır baldır, gerdan

 20. Fitne kaplar her tarafı, adam öldürülür yoktan.

 21. Bid'at yayılır her yere, kalmaz sünnetlere uyan. 

 22. İslâmiyet kötülenir, harâm işlenir her yandan,

 23. Müslümanlık lafta kalır, ses için dinlenir Kur'ân, 

 24. Mü'mine gerici denir, kayırılır mürted olan.

 25. Bunların hepsi muhakkak, olur kıyâmet kopmadan.

 26. Büyük alâmet Deccal'dir, çıkacağı yer Horasân,

 27. Sonra, Şâm'daki câmiye İsâ inecek semâdan.

 28. Bir hadîste buyuruldu: (Kızım Fatma evlâdından,

 29. Babası Abdullah olan, Mehdî adında bir civân,

 30. Çıkıp dîne kuvvet verir, cihâna yayılır îmân,

 31. İsâ aleyhisselâmla, birleşerek ol pehlivân,

 32. Deccâl'ı da öldürürler, dünya dolar adl-ü emân.

 33. Ye'cüc Me'cüc adındaki, kavim çıkar sed ardından.

 34. Sayısı milyonlarcadır, her tarafta dökerler kan,

 35. Dâbbe-tül-erd çıkar sonra, Mekke'de Safâ altından,

 36. Dağ kadar bir hayvandır, ayırır iyiyi fenâdan.

 37. Daha sonraki alâmet, güneş doğacaktır garbdan,

 38. Kâfirler bunu görünce, îmâna gelecek cem'an.

 39. Fakat, kabûl olmaz artık, doğru yola gelen mihmân,

 40. Alâmetlerin biri de, Aden'den çıkan bir duhân.

 41. Kâbe'yi yıkacak hem de, Habeş renkli birkaç yabân.

 42. Yer yüzünde kalmayacak, büyük nîmet olan Kur'ân,

 43. Müslümanlar hep ölecek, yaşayacak ehl-i tuğyân.

 44. Her kötülüğü yapacak, insan adlı canaverân,

 45. Lâkin, Hicâz'dan bir ateş, verip herkese heyecân,

 46. Şaşkın, azgın dolaşırken, kıyâmet kopar nâgehân.

 47. Daha neler olur ammâ, söyleyemez onu lisân.)

 48.  Ne hazîndir, ne yazıktır, Ma'bûd oldu, falan filân,

 49. İlâhî, sen korumazsan, olur hep sonumuz giryân!

 
  BUGÜN 83605 ziyaretçikişi burdaydı! Copyright © 2008 Tüm Hakları Saklıdır. KADİR ALKAN  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=