HERŞEY İSLAM İİN
  40 HADİS
 

40 Hadis

53-NECM 3. O, hevâdan (arzularına göre) konuşmaz. 4. O(nun konuşması kendisine ) vahyedilenden başkası değildir.

 1. Din, güzel ahlâktır. Ahlakı güzel insan her yaşta güzeldir.

 2. Hz. Osman r.a.'dan rivayete göre Resûlullah s.a.v.: Sizin en hayırlılarınız, Kur'ân-Kerîm'i öğrenen ve öğretenlerinizdir, buyurdu. Buhari, Fezailü'l-Kur'ân: 21, Tirmizi, Sevabü'l-Kur'ân: 15, Ebu Davud, Vitir: 14-19, İbn-i Mace, Mukaddime: 16, Darimi, Fezailü'l-Kur'ân: 2, Müsned-i Ahmed:1/57 58, 69, 153.

 3. İbn-i Abbas (Radıyallâhu Anhümâ) dan: "Sarık sarın ki, hilminiz (yumuşak huyluluğunuz, halim-selimliğiniz, vakarınız, ağır başlılığınız ve sükûnetiniz) artsın. (Mecmeuz zevâid, Libas, Bâbul Amâim: 5/122)

 4. —  Hiç biriniz hayvanlar gibi (sevişmeksizin) cinsi münasebette bulunmasın, arada elçi bulunsun.
  Soruldu: Yâ Rasûlallâh sözünü ettiğiniz elçi nedir?
  —  Aşk fısıltıları ve öpüşmedir. İslam'da cinsellik Âsım Uysal (İhyâ-i ulûmiddin İmam-ı Gazâlî K. nikahı Âdâbü-l Muâşeret 2/64)

 5. Ameller niyetlere göredir.

 6. Günahtan nefret eden ve ibâdetten lezzet alan, hakîkî mümindir.

 7. "Şüphesiz ki peygamberlerin varisleri alimlerdir. Çünkü peygamberler miras olarak altın veya gümüş bırakmazlar. Onlar ancak ilmi miras bırakırlar. Kim ondan alırsa,çok büyük bir pay almış olur." (Tirmizi,Darimi)

 8. "Her hafta Pazartesi ve Perşembe günleri insanların amelleri ilahi huzura arzedilir,(Tevbe eden ve)Allah'a ortak koşmayan her mü'min affedilir;ancak mü'min kardeşiyle arasında düşmanlık bulunan kimse bırakılır. Meleklere:'Araları düzelinceye kadar onları bekleyin;birbirini sevene kadar kendi hallerinde terkedin' denilir."(Müslim,Makik,Begavi)

 9. -"Biliniz ki Allah ve Rasulü'nün istişareye ihtiyacı yoktur. Fakat Allah'u Teala bunu benim ümmetime bir rahmet kıldı.Onlardan her kimse istişare ederse doğruya ulaşmaktan mahrum kalmaz. Her kim de terk ederse hatadan kurtulamaz."(Beyhaki)

 10. Arzusu ve hedefi Allah'tan başka şey olarak sabahlayan Allah(ın kulların) dan değildir. Müslümanların dertleriyle dertlenmeyen de onlardan değildir.

 11. Ebu Hüreyre Radıyallahu anh Rasulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu söyledi; Kişi arkadaşının dini üzerinedir, sizden her biriniz kiminle arkadaşlık yaptığına baksın. Tirmizi şerhi tuhfe - Ebvabü-z Zühd, C:7, Sh:49, Endülüs

 12. Ebu Hüreyre Radıyallahu anh Rasulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu söyledi; Karanlık gecelerin karanlığına benzer fitneler zuhur etmeden amellere şitab edin. O fitneler zuhur ettiğinde kişi mü'min olarak sabahlayacak kafir olarak akşamlayacak yahut mü'min olarak akşamlayacak kafir olarak sabahlayacak dinini bir dünya meta'ı mukabilinde satacaktır. Müslim şerhi Nevevi - Kitabül İman C:9, Sh:39, Beyrut

 13. Ebu Hüreyre Radıyallahu anh Rasulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu söyledi; Ümmetime zor gelmeseydi her namazla beraber dişlerini misvaklamayı (misvak ağacından yapılan diş fırçası) emrederdim. Buhari Şerhi Umde - Kitabu-l Ezan, C:4 Sh:266, Mısır

 14. Acele etmek şeytandandır. Şu 5 şey bundan müstesnadır: Kızını evlendirmek, borcunu ödemek, cenaze hizmetlerini çabuk yapmak, misâfiri doyurmak, günah yapınca hemen tevbe etmek.

 15. Hediyeleşiniz! Şüphesiz hediye sevgiyi çoğaltır, kalbin fesat ve şerrini giderir.

 16. Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tirmiziden nakledilen bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmaktadır: “Kulluğun özü duadır”. Başka bir hadisi şeriflerinde ise:  “Allah katında duadan daha değerli bir şey yoktur” (Ibn-i Mace).

 17. Bir kadın, beş vakit namazını kılar, Ramazan ayında oruç tutar, nâmusunu korur ve kocasına itâat ederse, dilediği kapıdan Cennete girer.

 18. Evlerinizde Kur’ân-ı kerîm çok okuyunuz! Çünkü Kur’ân-ı kerîm okunmayan evin hayrı az, şerri çok olur ve âilenin geçimi daraltılır.

 19. İmanınızı, Lâ ilahe illallah (Allah'tan başka ilah yoktur) diyerek yenileyiniz!

 20. Îmânın en faziletlisi, nerede olursan ol, Allahü teâlânın seninle beraber olduğunu bilmendir.

 21. Benim ümmetime bir zaman gelecek ki, ulemayı güzel elbise, Kur'ân-ı güzel sesle tanırlar ve Allah'a yalnız ramazan ayında ibadet eder. Böyle oldu mu ilmi, hilmi ve rahmeti olmayan bir hükümdarı Allah onlara musallat eder.

 22. Sizden hiç biriniz lâyıkıyla iman etmiş olmaz; beni çocuğundan, anasından, babasından ve bütün insanlardan fazla sevmedikçe!

 23. Üç şey münâfığın alâmetidir: Yalan söyler, sözünde durmaz, emânete hıyânet eder.

 24. Beni yerim göğüm almaz ancak mümin kulumun kalbi alır, ben hiç bir mekana sığmam ancak mümin kulumun kalbine sığarım. Kudsi Hadis

 25. Kul nâfilelerle bana durmadan yaklaşır, nihayet onu severim. Bir kere de onu sevdim mi, artık o kulumun işiteceği kulağı olurum, göreceği gözü olurum. Kudsi Hadis

 26. "Kıyamet günü kulun muhasebesi yapılacak ilk ameli namazdır. Namazı tamam ise kurtulur, kazanır. Noksansa mahrum olur, hüsrana uğrar."(Tirmizi)

 27. Musîbetlerin en büyüğü, vakti faydasız şeylerle geçirmektir. Allahü teâlânın, bir kulunu sevmemesi, onun faydasız şeylerle uğraşmasından anlaşılır.

 28. Bir kimsenin çocuğunu terbiye etmesi ve ona edep öğretmesi, her gün bir miktar sadaka vermesinden daha hayırlıdır.

 29. Her insan yaşadığı hâl üzere ölür ve her kul öldüğü hâl üzere diriltilir. Müslim, Cennet:l9, No:2878,4/2206. İbni Hacer-i Heytemî, ez Zevatir, 2/402

 30. Allah Teala Cenneti yarattığı zaman ona şöyle buyurdu: 
  — İzzet ve celalime and olsun insanlardan sekiz sınıf vardır ki; sana dahil olmayacaklardır; 1) Devamlı şarap(içki vs) içen, 2) Zinada ısrar eden, 3) Deyyus olan(Eşini kıskanmayan), 4) Hükümdarların kötü icraatlarına alet olan, 5) Erkek olduğu halde kadınlaşan, 6) Koğuculuk eden, 7) Başkalarına merhamet etmeyen, Allah'a ant içip de, ahdine vefa etmeyen kimseler

 31. Lut kavminin amelini işleyene Allah lanet etsin. Lut kavminin amelini işleyen kimse melundur.

 32. Gına (çalgı) zinanın efsunudur.

 33. Gözlerin zinası, yabancı kadınlara bakmaktır. Ellerin zinası, yabancı kadınlara el sürmektir. Ayakların zinası, yabancı kadınlara gitmektir...

 34. Ey gençler topluluğu! Sizden evlenmeye gücü yetenler evlensin. Çünkü evlenmek gözü daha çok muhafaza eder, namusu daha fazla korur. Evlenmeye gücü yetmeyenler ise oruç tutsun. Çünkü oruç kalkandır.

 35. Allahu tealaya amellerin en sevimlisi azda olsa devamlı olanıdır. Müslim şerhi Nevevi - Kitâbü-s salâtü-l Misafir, C:6 Sh:319, Beyrut

 36. Nerede olursanız olun bana salât ve selâm edin. Zira sizin salât ve selâmlarınız bana ulaşır."

 37. "içerisinde köpek veya heykel(açıkta fotoğraf) bulunan haneye rahmet melekleri girmez."

 38. Îmân etmedikçe Cennet'e giremezsiniz. Birbirinizle sevişmedikçe tam îmâna kavuşamazsınız. Size bir şey göstereyim mi? onu yaparsanız, sevişirsiniz. Aranızda selâmı çok yayınız. (Müslim)

 39. Müslüman'ın Müslüman üzerinde beş hakkı vardır. Selâmına cevap vermek, hastasını yoklamak, cenâzesinde bulunmak, davetine gitmek ve aksırıp; "Elhamdülillah" deyince; "Yerhamükellâh" diyerek cevap vermek. (Buhârî, Müslim)

 40. Ebu Sâid el-Hudri radıyallahü anh der ki: Peygamberimizin sallallâhü aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu duydum: Herhangi biriniz kötülük görürse onu eli ile değiştirsin; yapamazsa dili ile, bunu da yapamazsa kalbi ile değiştirsin, sonuncu tavır imanın en zayıf şeklidir.

 
  BUGÜN 83605 ziyaretçikişi burdaydı! Copyright © 2008 Tüm Hakları Saklıdır. KADİR ALKAN  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=